form-header.svg

Opleiding Changemanagement

Laat weerstand u niet tegenhouden om iets te veranderen

form-home1.svg

Geef uw projecten voor verandering een boost

Onze opleiding helpt om de bronnen van "weerstand" bij uw medewerkers beter te begrijpen. U begrijpt hun meerwaarde voor uw organisatie beter. Op die manier past u strategieën toe wanneer u veranderingen doorvoert die een constructieve houding stimuleren.

U past uw communicatie aan aan de unieke manier waarop elke medewerker omgaat met verandering om zo de inzet van het hele team te bereiken. 

Aansluiten op uw behoeften

Eerst en vooral beginnen we door naar u te luisteren. We willen uw belangen en beperkingen begrijpen om u een oplossing voor te stellen die echt aansluit op uw behoeften.

We zorgen ervoor dat elke deelnemer concrete tools meekrijgt die waarmee hij.zij meteen aan de slag kan op de werkvloer. 

Het is onze ambitie om een partner te zijn waar u gemakkelijk mee kan samenwerken en die u een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding aanbiedt. 

Dat is wat we al meer dan 20 jaar doen.

form-coaching1.svg
Documentatie over deze training ontvangen
Klik hier

De doelstellingen van de opleiding Changemanagement

In de opleiding leert u:

 • Omgaan met de emotionele omvang van veranderingen (voor u en voor uw medewerkers)
 • Het hoofd bieden aan "weerstand" en veranderingen op een constructieve en positieve manier aanpakken 
 • Gebruik maken van tools om aan het proces van verandering te beginnen en het verder te zetten
 • Bijdragen tot het scheppen van een voortdurende evolutiecultuur.

Uw leertraject

Een positieve visie op verandering ontwikkelen

 • De bronnen van "weerstand" tegen verandering bepalen
 • Begrijpen in hoeverre een bepaalde weerstand gegrond is
 • De weerstand overstijgen
 • Geen stereotypische labels meer kleven op mensen die moeilijker op de trein springen en zo de obstakels niet verzwaren

 

Uw voorbeeldrol niet vergeten:

 • Zelfdiagnose van uw houding ten opzichte van veranderingen
 • Uw eigen zorgen ten opzichte van veranderingen ophelderen om geen twijfel te zaaien bij de medewerkers

 

Engagement bevorderen bij uw medewerkers:

 • Uw strategie voor changemanagement aanpassen aan de graad van bezorgdheid bij elke medewerker
 • Elke medewerker motiveren door de verandering door te voeren op de manier die het beste bij hem/haar aansluit

 

De verandering omkaderen doorheen de verschillende fases

 • De verandering doorvoeren aan de hand van de 8 stappen van verandering van Kotter

 

Valkuilen ontwijken

 • De gebruikelijke valkuilen bij veranderingen in kaart brengen
 • Aanpassen aan de situaties uit uw professionele leven

 

Een cultuur van verandering ontwikkelen

 • Het begrip ‘cultuur’ begrijpen
 • De hefbomen bepalen om de cultuur in de goede richting te laten evolueren
 • Actiepunten bepalen om progressief te bouwen aan een cultuur van verandering

 

Uw actieplan opstellen.

De voordelen voor uw organisatie

 • U begrijpt de reacties van uw medewerkers op veranderingen beter. U hanteert een managementstijl die de verandering bevordert. 
 • Uw medewerkers voelen dat er rekening gehouden wordt met hen en voelen zich beter begeleid. Ze nemen een constructievere houding aan. 
 • Uw organisatie is "bevrijd van een last", ze wordt meer agile

Praktische informatie

Doelpubliek

Er is geen voorkennis vereist.

Groepsopleiding in het bedrijf

Talen: Frans, Nederlands, Engels
Aanbevolen duurtijd: 2 dagen 
Locaties: Frankrijk, België, Groothertogdom Luxemburg, Canada
Data: overeen te komen
Voor een prijs: Neem gerust contact met ons op

Individuele opleiding

Talen: Frans, Engels
Aanbevolen duurtijd: 4 halve dagen 
Locaties: Afstandsonderwijs
Data: overeen te komen
Voor een prijs: Neem gerust contact met ons op

Opleiders

Een van onze senior opleiders.

Pedagogische coördinatie:  Jean-Luc Dupont, vennoot – zaakvoerder van Métamorphoses, auteur van het boek "Vous êtes unique" (U bent uniek), gecertificeerd in MBTI.

Waarom kan u ons vertrouwen?

Een betrouwbare partner

We begeleiden u al meer dan 20 jaar. We hanteren onze tools met perfectie. We werken met ervaren opleiders.

Een eenvoudige samenwerking

We willen een partner zijn waarmee u gemakkelijk kan samenwerken.

Een antwoord op uw behoeften

We beginnen door naar u te luisteren. We stellen u een interventie voor die beantwoordt aan UW behoeften.

Voordelig

We bieden u een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding aan.