form-header.svg

Opleiding Delegeren

Delegeer de juiste taken aan de juiste mensen

form-home1.svg

Zorg voor een succesvolle delegatie

In onze opleiding kan u de 4 peilers van een efficiënte delegatie ontwikkelen:

 1. De juiste houding aannemen
 2. Kiezen "wat" u wil delegeren
 3. Leren "hoe" te delegeren
 4. Blocages en belemmeringen vermijden

U bekomt een engagement van de medewerkers op een duurzame manier. 

U kan beter voldoen aan de verwachtigen van de organisatie en helpt u medewerkers groeien. 

Aansluiten op uw behoeften

Eerst en vooral beginnen we door naar u te luisteren. We willen uw belangen en beperkingen begrijpen om u een oplossing voor te stellen die echt aansluit op uw behoeften.

We zorgen ervoor dat elke deelnemer concrete tools meekrijgt die waarmee hij.zij meteen aan de slag kan op de werkvloer. 

Het is onze ambitie om een partner te zijn waar u gemakkelijk mee kan samenwerken en die u een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding aanbiedt. 

Dat is wat we al meer dan 20 jaar doen.

form-coaching1.svg
Documentatie over deze training ontvangen
Klik hier

De doelstellingen van de opleiding Delegeren

In de opleiding leert u:

 • De juiste strategie hanteren om doeltreffend te delegeren
 • Communiceren op een manier die u het engagement en de inzet van uw medewerkers garandeert 
 • Zich beter wapenen tegen moeilijke situaties

Uw leertraject

De vaardigheden ontwikkelen om efficiënt te delegeren – de juiste houding

 • De voordelen van delegeren inzien
 • De voorwaarden bepalen om te kunnen spreken van een succesvolle delegatie (het model van de 6 C’s©)
 • De juiste houding aannemen en de juiste rol uitoefenen als manager
 • De 4 stappen van een delegatie bepalen

 

Stap 1 – De delegatie structureren – "wat" delegeren

 • Een duidelijke en consistente strategie hanteren
 • De gulden middenweg vinden tussen te weinig delegeren en onbezonnen delegeren
 • Bepalen welke taken u kan delegeren en aan wie en wanneer 

 

Stap 2 – Een efficiënt gesprek over delegatie voeren - "hoe" delegeren

 • Op een duidelijke en effiiciënte manier over de delegatie praten (de stappen van een delegatiegesprek volgen)
 • Op uw communicatie letten 
 • Op een efficiënte en mobiliserende manier vragen om iets te doen
 • Het vertrouwen en het engagement van een medewerker steeds meer voor zich winnen
 • Uw delegatiestijl aanpassen naargelang de taak, de ervaring van de medewerker en zijn/haar cognitieve profiel

 

Stap 3 – De delegatie aansturen

 • Controleren, verantwoordelijkheid geven, motiveren
 • Duidelijke en efficiënte feedback geven
 • Omgaan met succesvolle en moeilijke delegaties

 

Stap 4 – Een delegatie afronden

 • De balans van de delegatie opmaken, lessen trekken uit de ervaring
 • Werkpunten bepalen

 

Omgaan met moeilijke situaties – de blocages en de belemmeringen

 • De verschillende valkuilen bepalen
 • Omgaan met beperkingen van de organisatie
 • Omgaan met weerstand bij de manager of bij de medewerkers
 • Mogelijke pistes vinden wanneer de delegatie niet naar behoren werkt
 • Omgaan met negatieve reacties van bepaalde medewerkers

 

Het model van de 6 C’s© werd ontwikkeld door Métamorphoses, de houder van de auteursrechten. 

 

De voordelen voor uw organisatie

 • U gaat meer inzichten verwerven over de onderliggende redenen waarom u niet delegeert. 
 • U overwint uw belemmeringen en beschikt over een strategie en tools om efficiënt te delegeren.  
 • Bye bye micromanagement! Iedereen houdt zich bezig met wat werkelijk zijn/haar taak is. 

Praktische informatie

Doelpubliek

Er is geen voorkennis vereist.

Groepsopleiding in het bedrijf

Talen: Frans, Nederlands, Engels
Aanbevolen duurtijd: 2 dagen 
Locaties: Frankrijk, België, Groothertogdom Luxemburg, Canada
Data: overeen te komen
Voor een prijs: Neem gerust contact met ons op

Individuele opleiding

Talen: Frans, Engels
Aanbevolen duurtijd: 4 halve dagen 
Locaties: Afstandsonderwijs
Data: overeen te komen
Voor een prijs: Neem gerust contact met ons op

Opleiders

Een van onze senior opleiders.

Pedagogische coördinatie:  Jean-Luc Dupont, vennoot – zaakvoerder van Métamorphoses, auteur van het boek "Vous êtes unique" (U bent uniek), gecertificeerd in MBTI.

Waarom kan u ons vertrouwen?

Een betrouwbare partner

We begeleiden u al meer dan 20 jaar. We hanteren onze tools met perfectie. We werken met ervaren opleiders.

Een eenvoudige samenwerking

We willen een partner zijn waarmee u gemakkelijk kan samenwerken.

Een antwoord op uw behoeften

We beginnen door naar u te luisteren. We stellen u een interventie voor die beantwoordt aan UW behoeften.

Voordelig

We bieden u een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding aan.