header

 Algemene voorwaarden

Onze algemene gebruiksvoorwaarden www.metamorphoses.be is een handelsmerk van Metamorphoses sprl. Metamorphoses sprl is een Belgische rechtsvennootschap gevestigd in 41 rue Paul Pastur, 7972 Beloeil, België. Als u www.metamorphoses.be gebruikt, stemt u ermee in gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden"). Nieuwe functies of inhoud die worden toegevoegd aan de huidige versie van www.metamorphoses.be zijn ook onderhevig aan de voorwaarden en bepalingen. Je kunt de huidige versie van de gebruikersovereenkomst hier op elk gewenst moment bekijken. Metamorphoses sprl behoudt zich het recht voor om de Gebruiksvoorwaarden bij te werken en te wijzigen door updates en wijzigingen weer te geven op de website www.metamorphoses.be. We raden u aan af en toe de gebruiksvoorwaarden te controleren voor updates of wijzigingen die van invloed kunnen zijn op u.  

GEBRUIK VAN ONZE SERVICES  
U mag de dienst of de informatie van www.metamorphoses.be niet gebruiken voor onrechtmatige of ongeoorloofde doeleinden of, bij het gebruik van de dienst, de wetten van uw rechtsgebied (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de wetten inzake het auteursrecht) en de Belgische wetgeving schenden. U stemt ermee in een deel van de service, het gebruik van de Service of de toegang tot de Service niet te reproduceren, te dupliceren, te kopiëren, te verkopen, te wederverkopen of te exploiteren zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Metamorphoses sprl.  Vragen over de gebruiksvoorwaarden moeten worden gestuurd naar contact@metamorphoses.be.  Wij behouden ons het recht voor om de Service om welke reden dan ook te wijzigen of te beëindigen, zonder dat dit op enig moment van tevoren wordt aangekondigd.  Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde om welke reden dan ook de dienst te weigeren.  Woordmisbruik of schriftelijk misbruik (met inbegrip van dreigingen van misbruik of vergelding) van een cliënt, werknemer, lid of metaboliet
Mondelinge of schriftelijke misbruiken (met inbegrip van dreigingen van misbruik of vergelding) van cliënten, werknemers, leden of metabolieten zullen tot onmiddellijke beëindiging van de rekening leiden.
Wij behouden ons het recht voor om onze diensten aan uw concurrenten te leveren en geen exclusiviteit in een bepaald marktsegment te beloven.  

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID  
U begrijpt en accepteert uitdrukkelijk dat Metamorphoses sprl niet verantwoordelijk is voor directe of indirecte schade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schade als gevolg van inkomstenderving, verlies van Goodwill, gebruik, gegevens of andere niet-tastbare verliezen als gevolg van het gebruik of de onmogelijkheid om onze website te gebruiken: www.metamorphoses.be.  Metamorphoses sprl of onze leveranciers zijn in geen geval verantwoordelijk voor het verlies van winst of eventuele bijzondere, bijkomende of daaruit voortvloeiende schade die uit onze site voortvloeit. Uw gebruik van onze site is op uw eigen risico. De service wordt geleverd als zodanig en "afhankelijk van beschikbaarheid" zonder uitdrukkelijke, impliciete of wettelijke garanties of voorwaarden.  Metamorphoses sprl garandeert niet dat de service ononderbroken, opportuun, veilig of foutloos zal zijn.  Metamorphoses sprl garandeert niet dat de resultaten van het gebruik van de locatie accuraat of betrouwbaar zijn.  Metamorphoses sprl garandeert niet dat de kwaliteit van de producten, services, informatie of andere documenten die u via de Service hebt gekocht of verkregen, aan uw verwachtingen voldoet. Eventuele fouten in de service worden zo spoedig mogelijk gecorrigeerd, rekening houdend met onze operationele vereisten.

TOEPASSING VAN DE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE DIENST  
Het feit dat Metamorphosen niet in staat zijn een recht of een bepaling van de Algemene Gebruiksvoorwaarden uit te oefenen of toe te passen, houdt geen afstand van dit recht of van deze bepaling in. De Gebruiksvoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en Metamorphoses sprl en zijn van toepassing op uw gebruik op www.metamorphoses.be, ter vervanging van enige overeenkomst tussen u en Metamorphoses sprl (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de overeenkomst tussen u en Metamorphosen sprl)

INTELLECTUELE EIGENSCHAPPEN  
Metamorphoses sprl is de enige houder van de inhoud, cursussen, oefeningen, methoden en processen die beschikbaar zijn voor toegang tot www.metamorphoses.be. U kunt in geen geval inhoud, cursussen, oefeningen, methoden en processen die u ter beschikking hebt gesteld in het kader van uw toegang tot de metamorphoses-site opslaan, opslaan, kopiëren, kopiëren, bewerken...be zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.  De financiële, technische en technische voorwaarden met betrekking tot de naleving van het auteursrecht en de kwaliteit van de inhoud zullen u schriftelijk worden meegedeeld in het kader van de bovengenoemde toestemming. Wijzigingen in services en prijzen  De prijzen voor het gebruik van de diensten van Metamorphoses sprl kunnen te allen tijde worden gewijzigd door de wijzigingen weer te geven op www.metamorphoses.be.  Metamorphoses sprl behoudt zich het recht voor om de Service (of een deel daarvan) te allen tijde met of zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te onderbreken.  Metamorphoses sprl is niet verantwoordelijk voor u of derden voor wijzigingen, prijswijzigingen, schorsing of beëindiging van de Service. Ons privacybeleid.     

Métamorphoses
41 rue Paul Pastur
7972 Beloeil
België